კარის გაღების სენსორი

კარის გაღების სენსორი


20,00 ლარი

შეძენა

გაღების სენსორი (გერკონი)  - უკაბელო.

მონტაჟდება კარებზე, ფანჯრებზე, ჭიშკარზე ან სხვა ნივთებზე, რომლებიც იღებიან.

გაღების სენსორის (გერკონის) მუშაობის პრინციპი:

შესდგება ორი ნაწილისგან - გერკონი და მაგნიტი, რომლების ერთმანეთთან ახლო არიან განთავსებულნი ( დაშორება მაქსიმუმ 1 სანტიმეტრი). მაგალითად : გერკონი მონტაჟდება კარების ჩარჩოზე და მაგნიტი თვითონ კარებზე.


როდესაც გერკონი და მაგნიტი ერთმანეთს დაშორდება გერკონზე აინთება ნათურა და გადასცემს საგანგაშო სიგნალს სიგნალიზაციის ცენტრალურ მოწყობილობას, რომელიც ჩართავს სირენას და გადარეკავს მითითებულ ტელეფონის ნომრებზე.

უპირატესობა:

- ადვილი მონტაჟი

- უკაბელო
S-01