კვამლის სენსორი

კვამლის სენსორი


45,00 ლარი

შეძენა

კვამლის სენსორი - უკაბელო

გამოიყება ობიექტების კვამლისგან, ხანძრისგან დასაცავად.

გააჩნია სატესტო ღილაკი, რომელიც საშუალებას იძლევა იოლად შეამოწმოთ სენსორის მუშადუნარიანობა.

კვამლის დაფიქსირების შემთხვევაში, სენსორი თვითონ გამოსცემს ხმოვან სიგნალებს, ასევე გადასცემს საგანგაშო სიგნალს , სიგნალიზაციის ცენტრალურ მოწყობილობას, რომელიც ჩართავს სირენას და გადარეკავს მითითებულ ნომრებზე.

კვება: 9V ( "კრონა" ელემენტი)


S-04