ვიბრაციის სენსორი

ვიბრაციის სენსორი


20,00 ლარი

შეძენა

ვიბრაციის სენსორი - უკაბელო.

გამოიყენება ისეთ ნივთებზე, რომლებიც შეიძლება დავარდნენ, იმოძრაონ, ანუ შეიძლება განიცადონ რაიმე ფიზიკური ზეგავლენა.

ვიბრაციის დაფიქსირების შემთხვევაში, სენსორი  გადასცემს ცენტრალურ სიგნალიზაციას საგანგაშო სიგნალს, რის შედეგადაც სიგნალიზაცია ამოქმედდება, ჩართავს სირენას, და გადარეკავს წინასწარ მითითებულ ტელეფონის ნომრებზე.

S-06